azaltmaq

azaltmaq
f. Əskiltmək, az etmək, ixtisar etmək (miqdarca, sayca, həcmcə və s.). Həcmini azaltmaq. Çəkisini azaltmaq. Xərcləri azaltmaq. – <Cuma> lampanın işığını azalt, – dedi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • azaltma — «Azaltmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yumşaltmaq — f. 1. Yumşaq, elastik hala salmaq; sərtliyini, bərkliyini rəf etmək. Torpağı yumşaltmaq. Yunu yumşaltmaq. Dərini suya qoyub yumşaltmaq. Dəmiri odsuz yumşaltmaq olmaz. – Qızlar təkcə kətmənlə torpaq yumşaltmırdılar. Ə. Vəl.. 2. Sərtliyini,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alçaltmaq — f. 1. Alçaq etmək, boyunu qısaltmaq, hündürlüyünü azaltmaq; gödəltmək. Hasarı alçaltmaq. Pəncərə yerini alçaltmaq. Stolun qıçlarını alçaltmaq. Damı alçaltmaq. 2. məc. Birinin vəzifəsini, rütbəsini aşağı salmaq, daha aşağı vəzifəyə keçirmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daraltmaq — f. 1. Dar etmək, dar hala salmaq, genliyini azaltmaq; darlaşdırmaq. Dairəni daraltmaq. Paltarın qolunu daraltmaq. – Kərəmov şalvarının balağını da biriki santimetr daraltmışdır. İ. Ə.. 2. məc. Azaltmaq, kiçiltmək, məhdudlaşdırmaq. Məsələnin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ixtisar — is. <ər.> 1. Qısaltma, azaltma. İxtisar etmək – 1) qısaltmaq, azaltmaq. Məqaləni ixtisar etmək. Əsərin fəsillərindən birini ixtisar etməli. // Müxtəsər etmək, qısaltmaq. Mənimlə, Tanrı üçün, sözdə ixtisar et, kim; Uzun fəsanəyə, vaiz, dilü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləşdirmək — f. 1. Küt hala salmaq, kəsməz hala salmaq, kəsərini azaltmaq. Bıçağı kütləşdirmək. Qayçını kütləşdirmək. – Dostlar! Kütləşdirməyək döyüş yarağını. S. Rüst.. 2. məc. Həssaslığını, qavrama qabiliyyətini, dərrakəsini azaltmaq, zəiflətmək; küt eləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qansızlaşdırmaq — f. Qanını azaltmaq, qansız bir hala gətirmək; yeməyini azaltmaq və ya çox yormaq nəticəsində zəiflətmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tormozlamaq — f. Tormoz vasitəsilə maşını dayandırmaq və ya sürətini azaltmaq. <Ağa Saleh:> Adə Musa bəy, qoyma, qoyma. Çarx dönmüş, tormozla, tormozla. S. S. A.. // Öz hərəkətini birdən dayandırmaq və ya azaltmaq. Maşın birdən tormozladı. // Ləngitmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yatırtmaq — icb. 1. Yuxuya vermək, yatmağa məcbur etmək. Xavər bütün günü ağzına çörək dəyməmiş Azadı dilə tutaraq təzəcə yatırtmışdı. M. İ.. 2. Aşağı əymək, aşağı sallamaq, səmtinə görə əymək, yatıq hala salmaq. Meynəni pəncərə tərəfə yatırdın! – Şiraslan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüngülləşdirmək — f. 1. Zəhmətini, əziyyətini, çətinliyini, ağırlığını azaltmaq; asanlaşdırmaq. Əmək şəraitini yüngülləşdirmək. Yolu yüngülləşdirmək. İşini yüngülləşdirmək. Vəziyyətini yüngülləşdirmək. 2. Zəifləşdirmək, yumşaltmaq, azaltmaq. Dərdini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”